Гаранционни условия

Гаранционните условия удостоверяват правото на гаранция за закупените от www.gsmdnes.com мобилни апарати и устройства, която е в срок от 24 месеца.
Гаранцията е валидна само за територията на Република България. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката на продукта. Гаранцията се ползва само от отбелязания собственик. За стока, доставена от куриер, условията на гаранцията се считат за приети, ако няма възражения, отправени в седемдневен срок.
При телефонните апарати и устройства гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към продукта (дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, описани в ръководството към продукта).
Гаранция не се признава ако:
• Липсва гаранционната карта или е налице невалидност на документите и по-точно, несъвпадение, нечетимост или липса на IMEI номер на телефона, датата на покупката, данните на клиента и т.н..
• Нарушение на целостта, заличаване, изтриване, нечетимост или липса на етикета на производителя или гаранционните етикети на продукта.
• Всички случаи на повреди, причинени от неправилна експлоатация, като изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течност, опити за поправка от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя.