Общи условия

При използването на онлайн магазина www.gsmdnes.com, потребителят се съгласява и безусловноо приема да спазва настоящите „Общи условия”.

Правила за използване на сайта

www.gsmdnes.com Ви позволява да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

Доставка

Доставката на стоките, поръчани от www.gsmdnes.com, се извършва на територията на България на посочения от Вас адрес в срок от 48 часа
- За поръчки на аксесоари 69 лв. доставката е безплатна.

Плащане

Плащането се извършва:

1) С наложен платеж при получаване на стоката

2) По банков път

Права и отговорности на страните

Задълженията на www.gsmdnes.com по отношение на продуктите , които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Онлайн магазин не може да ги промени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели и неактуални, като www.gsmdnes.com не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в сайта е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

WWW.GSMDNES.COM, неговите доставчици или трети лица не носят отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо www.gsmdnes.com за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Информация от потребителите

Онлайн магазина не желае да получава конфиденциална или защитена информация от вас, по никакъв начин. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до www.gsmdnes.com с цел получаването на продукти, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. gsmdnes.com използва личната информация, с цел да установи контакт с вас и да разбере по добре вашите нужди. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, да ви информираме за наши продукти и да отправим персонални промоционални оферти. С регистрирането си в сайта клиента дава съгласието си да получава информационни бюлетини от www.gsmdnes.com. Ние не продаваме и не отдаваме под наем, или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

Промяна на цени на стоки

www.gsmdnes.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора, при дадената заявка. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, gsmdnes.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

- Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 дни от получаване на стоката само в случай , че те не са използвани, не е нарушавана цялоста на опаковката им и вида им, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. При констатация на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

Петакс ЕООД,
ЕИК: BG205385000
гр.Варна
ул. Ян Палах 10,
Палах Център
МОЛ: Петър Дончев

wwwgsmdnes.com си запазва правото да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация.